Is uw voertuig voldoende beveiligd?
Steeds meer Autopoule’ers kiezen ervoor zelf de verzekeringsdekking af te sluiten op het voertuig. Via deze nieuwsbrief willen wij u attenderen op een aantal relevante zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Zijn de beveiligingssystemen van uw auto up-to-date en voldoet u aan de juiste eisen? In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken binnen Automotive en verzekerend Nederland.

Nieuwe auto’s worden in veel gevallen door de importeur voorzien van de juiste alarm en diefstalbeveiliging. Per type en prijsklasse zijn er verschillende gradaties voor wat betreft de eisen voor een juiste verzekeringsdekking. Deze dekkingsgraad bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, naast de bekende startonderbreker, hellingshoekdetectie en optische- en geluidsignalen zijn er ook een aantal minder bekende voorwaarden. Wist u bijvoorbeeld dat het alarm- en beveiligingssysteem gecertificeerd dienen te zijn? De peilzenders of het voertuigvolgsysteem gekeurd moeten zijn? En deze certificaten/keuringen een beperkte geldigheidsduur hebben? Wij geven u graag nadere toelichting zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u ze het minst hard kan gebruiken.

Wanneer is een autobeveiliging officieel gecertificeerd?
Een Kiwa SCM erkende dealer dient uw auto te certificeren. Certificatie-instelling Kiwa SCM beoordeelt tijdens de keuring de alarm- en beveiligingssystemen die tijdens de fabricage van het voertuig zijn gemonteerd of achteraf zijn aangebracht. Zijn er vanwege de cataloguswaarde of het type van uw auto aanvullende eisen zoals een peilzender en/of voertuigvolgsysteem vereist door de verzekeraar? Dan is een doorlopend abonnement voor deze peilzenders en volgsystemen noodzakelijk.

Wat is de geldigheidsduur van een certificaat?
Drie jaar. Dat geldt voor zowel de systemen die tijdens de fabricage zijn gemonteerd alsmede de achteraf door erkende KIWA SCM dealers geplaatste beveiligingssystemen.

Wat zijn peilzenders?
Een peilzender is geen ‘voertuigvolgsysteem’ maar een ‘terugvindsysteem’. Het is een stand-alone werkend apparaat wat ergens in de auto wordt geïnstalleerd voorzien van een eigen voeding.
Na constatering en melding van diefstal bij de alarmcentrale kan door middel van deze peilzender de locatie van de auto worden bepaald.

Moet ik mijn alarm- en beveiligingssysteem laten keuren en mijn peilzender en/of voertuigvolgsysteem abonnement zelf verlengen?
Ja, beveiligingssystemen zijn onderhevig aan een continu verbeterproces omdat de manieren waarop voertuigen worden ontvreemd ook continu door ontwikkelen en om de ontvreemder voor te blijven zal er, hoe vervelend ook, continu verbetert moeten worden. Aan de hand van onder meer diefstalcijfers beoordeelt Kiwa SCM of het systeem nog aan de eisen voldoet. Als dat niet zo is, trekt Kiwa SCM de certificering in en zal er een update moeten plaatsvinden.

Heeft u een peilzender?
Dan lopen nomaliter uw abonnement en garantie drie jaar vanaf de datum activeren. Het is raadzaam na drie jaar de peilzender opnieuw te laten certificeren om er zeker van te zijn dat uw voertuig voldoet aan de juiste beveiligingseisen en uw auto voorzien is van de correcte dekking.

Op het moment dat Kiwa SCM het alarmsysteem certificaat verlengt is de geldigheid hiervoor één jaar. U dient uw installatie jaarlijks te laten controleren door een erkende installatiedealer. Zo blijft uw certificaat en verzekeringsdekking geldig.

Verzekeringspremie algemeen:
Het aantal autoschades en diefstallen is ook het afgelopen jaar in Nederland weer flink toegenomen. Daarnaast worden auto’s ieder jaar complexer door gebruik van luxere materialen en uitgebreidere elektronica met als gevolg dat reparaties steeds duurder uitvallen. Het gemiddelde bedrag per schadeclaim neemt hierdoor ook steeds meer toe. Door deze toenames worden de af te dragen premies landelijk verhoogd. Deze tendens is niet alleen van toepassing voor enkelvoudige autoverzekeringen maar geldt ook voor wagenparkverzekeraars zoals bij Autopoule. De gevolgen van deze premie stijgingen zullen de komende facturatieperiode duidelijk worden, tevens zal het eigen risico helaas door oplegging vanuit de wagenparkverzekeraar van € 350,- naar € 500,- stijgen per niet verhaalbare schade.

Heeft u nog vragen over de beveiligingseisen en de verzekeringsdekking van uw voertuig? De specialisten van Autopoule helpen u graag verder.